In Noeste Vlijt Early Publications Ad Teulings

1.    Managerial labour processes in organised capitalism: the power of corporate management and the powerlessness of the manager

AWM Teulings

Managing the Labour Process. Aldershot: Gower, 142-65

90* 1986

 

2.    Ondernemingsraadpolitiek in Nederland: een onderzoek naar de omgang met macht en conflict door de ondernemingsraad

AWM Teulings

Van Gennep

28 1981

 

3.    A Political Bargaining Theory of Co-determination—An Empirical Test for the Dutch System of Organizational Democracy

AWM Teulings

Organization Studies 8 (1), 1-24

23 1987

 

4.    The internationalisation squeeze: double capital movement and job transfer within Philips® worldwide

AWM Teulings

Environment and Planning A 16 (5), 597-614

22 1984

 

5.    Philips: Geschiedenis en praktijk van een wereldconcern

AWM Teulings

Van Gennep

16 1975

 

6.    Interlocking interests and collaboration with the enemy: Corporate behaviour in the second world war

A Teulings

Organization Studies 3 (2), 99-118

10 1982

 

7.    Herstructurering van de Industrie

AWM Teulings

Praktijk, beleid en perspektief. Reorganization of industry. Practice …

10  

 

1978

 

 

 

8.     Nieuwe vormen van industriële aktie

A Teulings, F Leijnse

9 1974

 

9.    Prominenten en volgers. Recht, macht en invloed van ondernemingsraden op de besluitvorming

AWM Teulings

Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken 1 (1), 51-64

8 1985

 

10.    Growth, power structure and leadership functions in the hospital organization

AWM Teulings, LCO Jansen, WG Verhoeven

British Journal of Sociology, 490-505

7 1973

 

11.    The social, cultural and political setting of industrial democracy

AWM Teulings

International Perspectives on Organizational Democracy 1

6 1984

 

12.    Fields and arenas of managerial work: Elements of a sensitising framework

AWM Teulings, K Lilja

International Journal of Sociology and Social Policy 9 (5/6), 1-8

5 1989

 

13.    Strijd en zekerheid: een onderzoek naar ledenverlies en ledenbinding van de vakbeweging in crisistijd

AWM Teulings

Universiteit van Amsterdam, Sociologisch Instituut, Vakgroep Arbeid en Organisatie

5 1983

 

14.    The Comparative Analysis of Systems of Industrial Democracy in Europe

AWM Teulings

International Journal of Sociology and Social Policy 8 (1), 32-52

3 1988

 

15.    Le corporatisme dans la balance. Le système néerlandais de relations professionnelles

AWM Teulings

Sociologie du travail, 1-16

3 1985

 

16.    De nieuwe vakbondsstrategie: problemen en dilemma’s in loonpolitiek en werkgelegenheidsbeleid

AWM Teulings, F Leijnse, F van Waarden

Samsom

 

3 1981
17.    La position de classe des travailleurs scientifiques

AWM Teulings

Sociologie du travail 15 (15), 307-320

3 1973

 

18.    Groei en ontwikkeling van organisaties. Een paradigma

AWM Teulings

Mens en Maatschappij 44 (3), 215-232

3 1969

 

19.    Het gebouw van de vakorganisatie. Een renovatievoorstel

AWM Teulings

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 3 (4), 5-15

2 1987

 

 

20.    In de mangel van het internationaliseringsproces: Dubbele kapitaalbeweging en relokatie van arbeidsplaatsen bij Philips

AW Teulings

Sociologische Gids 26 (2-3), 132-156

2 1979

 

21.    Nieuwe vormen van industriële aktie: arbeidersstrijd en vakbeweging in Nederland en Engeland

AWM Teulings, F Leijnse

Socialistiese Uitgeverij

2 1974

 

22.    f75,-ja, f25,-nee: een eerste verkenning van de Rotterdamse werf-en havenstaking

AWM Teulings, F Leijnse

Universitaire pers Rotterdam

2 1970

 

23.    Patronen van informatisering in organisaties

AWM Teulings

Informatie 35, 686-686

1993

 

24.    Ontwikkeling van ken-en stuurgetallen ten behoeve van Human Resources Management

AWM Teulings

Universiteit van Amsterdam

1992

 

25.    Bij het overlijden van prof. dr. WHJ Reynaerts

AWM Teulings

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (4), 4

 

 

 

1986
26.    De macht van de vakbeweging

AWM Teulings

Tijdschrift voor    Arbeidsvraagstukken 2 (1), 2-3

1986

 

27.    De teloorgang van pluralistisch radicalisme in vakbeweging

AWM Teulings

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 1 (3), 32-40

1985

 

28.    A Political Bargaining Theory of Codetermination: Power and Authority of Works Councils in Strategic Managerial Decision Making

AWM Teulings

Universiteit of Amsterdam, Sociology of Organizations Research Unit (SORU)

1985

 

29.    Comments on’The Comparative Description of Organizations: A Research Note and Invitation’

WF Chua, RC Laughlin, EA Lowe, AG Puxty, A Teulings, EJ Walton

Organization Studies 2 (2), 176-180

1981

 

30.    THE COMPARATIVE DESCRIPTION OF ORGANIZATIONS-A RESEARCH NOTE AND INVITATION-COMMENT

A Teulings

Organization Studies 2 (2), 178-179

1981

 

31.    Internationalisation du capital et double déplacement de l’emploi

AWM Teulings

Sociologie du travail 22 (22), 369-389

1980

 

32.    Kanonische diskriminant-analyse, ofwel: de toepassing van de multivariate procedures voor analyse op het meso-niveau

AWM Teulings

Sociologische Gids 17 (1), 19-33

1970

 

33.    Medezeggenschap in een tiental bedrijven

AWM Teulings, CJ Lammers

Sociologische Gids 12 (5), 269-286

1965

 

34.    A Political Bargaining Theory of Codetermination

AWM Teulings

The State, Trade Unions and Self-Management: Issues of  Competence and …

2015

 

35. Boekbespreking-Jonker, J.-J.(ed.) Countries compared on public performance. A study of public sector performance in 28 countries. The Netherlands Institute for Social Research …

W Arts

Mens en maatschappij 89 (1), 103-104

2014
36.    De Ontwikkeling van kerncompetenties in bedrijf en bedrijfstak

AWM Teulings

Concurreren op deskundigheid

1996

 

37.    Op bezoek bij de klant. Lijnmanagers over de uitoefening van de personele functie

AWM Teulings

P&O 3, 6-7

1996

 

38.    Informatisering van de personele functie

AWM Teulings

Alphen aan den Rijn, Samson Bedrijfsinformatie

1996

 

39.    Wat doet een personeelsmanager tegenwoordig? De diversiteit van activiteiten binnen de personele functies

AWM Teulings

P&O 2

1996

 

40.    Lijnen van argumentatie. Kennisrepresentatie door cognitive mapping

AWM Teulings

Leiden, AAO

1996

 

41.    Informatietechnologie als uitdaging voor de personeelsmanager

AWM Teulings

P&O 1, 6-17

1996

 

42.    New waves in industry: collective competition, institutionalization and political mobilization

AWM Teulings

Torino, European Science Foundation

1996

 

 

43.    Contract catering: de geboorte van een nieuwe branche

AWM Teulings

Ons dagelijks brood. Opkomst, dynamiek en perspectief van de     contract catering

1995

 

44.    Het gebruikersoordeel over de kwaliteit van PI-systemen: een evaluatie door personeelsmanagers in 500 bedrijven en instellingen

AWM Teulings

SORU, Universiteit van Amsterdam

1995

 

45.Ons dagelijks brood

AWM Teulings

Gorinchem, Veneca

1995

 

46.De omwenteling. Evaluatie van een configuratie-overgang

AWM Teulings

Amersfoort/Amsterdam, DHV/SORU

1995

 

47.    Management informatie systemen, innovatievermogen en concurrentievoorsprong van organisaties: een vergelijkende studie van 47 industriële bedrijven in de papier-, grafische …

AWM Teulings

Sociology of Organizations Research Unit, Universiteit van Amsterdam

1994

 

48.    Management Information Systems, Innovative Capacity and Organizational Competitiveness: A Comparative Study of Manufacturing Firms in the Paper, Printing, Food and Building …

AWM Teulings

SORU (Sociology of Organizations Research Unit), Universiteit van Amsterdam

1994

 

49.    Informatisering en resultaatgericht personeelsmanagement

AWM Teulings

SORU, Universiteit van Amsterdam

1994

 

50.    Stuurgetallen voor een resultaatgericht personeelsmanagement

AWM Teulings

SORU, Sociology of Organizations Research Unit, Universiteit van    Amsterdam

1994

 

51.    Boole’s algebra als hulpmiddel bij configuratie-analyse en typologie-constructie

AWM Teulings

Universiteit van Amsterdam, SORU

1993

 

52.    Inleiding. Technologie, automatisering en informatisering van organisaties

AWM Teulings

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 5 (3), 2-3

1989

 

53.    Eine Verhandlungstheorie der Mitbestimmung. Ein empirischer Test anhand des niederländischen Systems betrieblicher Demokratie

AWM Teulings

Mitbestimmung und Demokratisierung, 91-121

1989

 

54.    Representing Employee Interests: Works Councils and the Rank and File: Representation Strategies and Avoidance Rituals

A Teulings

Economic and Industrial Democracy 9 (2), 179-195

1988

 

55.    Organisatie en fondsvorming: case: de ondernemingsraad van een streekziekenhuis

AWM Teulings

SORU, Universiteit van Amsterdam

1988

 

56.Discussie. Pluralisme of dualisme? Reactie op commentaar Vreeman

AWM Teulings

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2 (1), 85-86

1986

 

57.Nieuwe Stijl: Vertegenwoordigend Overleg in Overheidsorganisaties: verslag van een empirisch onderzoek naar het functioneren van 208 Dienst-en Medezeggenschapcommissies bij de …

R Tolman, HG Stelt, AWM Teulings

SORU, Sociology of Organizations Research Unit, Universiteit van                  Amsterdam

1986

 

58.Onvoltooide verzelfstandiging: de 60 dienst-en medezeggenschapscommissies bij de provinciale overheid: eerste resultaten van een onderzoek naar werkwijze en functioneren van …

AWM Teulings, HG Stelt, R Tolman

Universiteit van Amsterdam, Sociologisch Instituut

1986

 

59.Achterstallig onderhoud: de 1100 medezeggenschapscommissies op gemeentelijk niveau: verslag van een empirisch onderzoek naar het functioneren van 70 Medezeggenschapscommissies …

AWM Teulings, R Tolman, HG Stelt

Universiteit van Amsterdam, Sociology of Organizations Research Unit …

1986

 

60.Discussie. Nogmaals’ pluralistisch radicalisme’. Reactie op commentaar Akkermans

AWM Teulings

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 1 (4), 87-88

1985

 

61.CORPORATIONS IN BALANCE-THE DUTCH SYSTEM OF PROFESSIONAL RELATIONS

AWM TEULINGS

SOCIOLOGIE DU TRAVAIL 27 (1), 1-16

1985

 

62.Kritische bijdragen

AWM Teulings, B Hees, C Vroom, CJ Lammers

Mens en Maatschappij 56 (2), 203-224

1981

 

63.WHOS AFRAID OF THE MULTINATIONALS-A SURVEY OF EUROPEAN OPINION ON MULTINATIONAL-CORPORATIONS-PENINOU, G, HOLTHUS, M, KEBSCHULL, D, ATTALI, J

A TEULINGS

ORGANIZATION STUDIES 2 (2), 200-201

1981

 

64.THE INTERNATIONALIZATION SQUEEZE-DOUBLE CAPITAL MOVEMENT AND JOB TRANSFER

AW TEULINGS

SOCIOLOGIE DU TRAVAIL 80 (4), 369-389

1980

 

65.Structure and Logic of Industrial Development: Philips and Electronics Industry

A Teulings

Social Scientist, 3-22

1979

 

66.Structure and logic of industrial development: Philips and the international electronic industry

A Teulings

The international yearbook of organization studies 1980, 151

1979

 

67.Onderneming en vakbeweging: ontwikkelingstendenties in de arbeidsverhoudingen

A Teulings

Universitaire Pers Rotterdam

1973

 

68.PROJECT PENTAGON: Staff-Line Relations in Complex Organisations—Part II

A Teulings

Management Decision 9 (3), 275-285

1971

 

69.Vijfenzeventig gulden ja, vijfentwintig gulden nee; een eerste verkenning van de Rotterdamse werf-en havenstaking

A Teulings, F Leijnse

Universitaire Pers

 

1970

 

70.REPRESENTATION OF WORKERS INTEREST AND CONSULTATION IN DUTCH WORKS COUNCIL

AWM TEULINGS

SOCIOLOGIA NEERLANDICA 5 (2), 80-102

1970

 

71.Enkele ervaringen bij de ontwikkeling van een studietoets algemene sociologie

AWM Teulings

Sociologische Gids 14 (1), 18-29

1967

 

72.Roots of Modern Personnel Management: The Struggle for Trade Union Recognition at Philips 1909-1914

AWM Teulings

University of Amsterdam

73. Nieuwe stijl: de 800 dienstcommissies bij de rijksoverheid

AWM Teulings, R Tolman, HG Stelt

Universiteit van Amsterdam. Sociologisch Instituut

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.