Bossche Knarren, Mijn Teulings stamboom 02

Ik heb mijn Wagen Volgeladen.                                                   

Op weg naar het ‘s-Hertogenbosch van 1600

 

Linea Recta

Wouter, stamvader (nog even onder veel voorbehoud)

 • Factotum: Wouter Teulings (1010)
  • Een Factotum is een generieke systeemnaam, waarachter verschillende archiefnamen kunnen schuilgaan
 • Archiefnaam: Wellen Tolinc
  • Wellen is een mansnaam voor Wouter in Vlaamse contreien. Wellen verwijst nadrukkelijk niet naar een Willem.
 • Kekulé: 4836021248
  • Gemeten vanaf de Probandus, i.c. Dr Ad W.M. Teulings (1939), de opsteller van deze stamboom in rechte lijn. Na hem volgen nog kinderen en kleinkinderen.
 • Jaarring: rond 1010
  • De jaarring geeft de mediale waarde aan van het decennium waarin de genoemde geboren zal zijn. Dus: Waarschijnlijk geboren ergens tussen het jaar 1000 en 1010. Met behulp van een jaarring kunnen ook tijdgenoten worden gevonden met wie geen verwantschap bestaat, maar dan wel actief zijn in wijdere kring. Zoals kooplieden en ambachtsleden, gildebroeders, naburen.
 • Kwaliteit bron: zonder enige bron, blijft waarschijnlijk een hypothese
 • Nazaten: mogelijk een zoon Hendrik. In dat geval twee kleinzonen: Nicolaas en Wouter. Via kleinzoon Wouter loopt de rechte lijn naar de probandus. Een zoon van zijn broer Nicolaas draagt weer de naam Wouter (Wellen), derhalve mogelijk vernoemd naar zijn grootvader.
 • Hendrik Wouter x nn-d (onbekende echtgenote)
  • Factotum: Hendrik Wouter Teulings (1040)
  • Archiefnaam: Tolinc
  • Kekulé: 2418010624
  • Jaarring: 1040
  • Kinderen: 2, Nicolaas en Wouter
   • 1: Nicolaas Hendrik Wouter (buiten de rechte lijn)
    • Wouter Nicolaas (1070), mogelijk vernoemd naar zijn overgrootvader
    • Hendrik Nicolaas (1070), vernoemd naar zijn vader
     • 31 Mei 1117 erfpacht(en) te Liempde (Boxtel), heeft daar waarschijnlijk de watermolens in “eeuwigdurende” erfpacht van de Abdij van Postel, evenals zijn kinderen en kleinkinderen. Deze erfpacht wordt een belangrijke leidraad voor het vervolg van deze lijn. Het gaat dan om een plaatwalserij; plaatmakers c.q harnasmakers
     • Bronnen worden later toegevoegd
    • Cornelis Nicolaas (1070)
   • 2: Wouter Hendrik Wouter (1070), Kekulé 120900532
 • Wouter Hendrik Wouter x nn-d (onbekende echtgenote)
 • Factotum: Wouter Hendrik Wouter Teulings
 • Archiefnaam:
  • 1: Tolinc
  • 2: Tolync
  • 3: de Tolnere
 • Kekulé: 120900532
 • Jaarring: 1070
 • Kinderen:1
  • Dirk Wouter Hendrik Teulings, Kekulé 120900532
 • Bezit:
  • 1: erfelijk Rentmeesterschap der Tolrechten voor (Noord-)Brabant, hertogsleen, “eeuwigdurend” erfpacht, zoals zijn vader
 • Beroep:
  • 1: ‘s-Hertogs rentmeester der Tolrechten
   • verantwoordelijkheid voor de inning van tolinkomsten tbv de Hertog
   • voordracht van nieuwe tolhuizen en opheffingen aan de Hertog
   • selectie van tolheffers belast met de inning
  • 2: Tolheffer aan de 1e Vughterpoort, alias de Jodenpoort. Bij elke stadsuitbreiding met nieuwe stadswallen, beveiligd door een nieuwe gracht wordt ook een nieuwe Vughterpoort gebouwd. Zo volgt een tweede en tenslotte een derde Vughterpoort. Dit laatste Tolhuis wordt tot rond 1850 in erfpacht gehouden ddor de familie Teulings (Toelinck, Tolinc), evenals de Tolrechten.
 • Dirk Wouter Hendrik Teulings, Kekulé 60450266
 • Factotum: Dirk Wouter Hendrik Teulings
 • Archiefnaam:
  • 1: Tolinc
  • 2: Tolync
 • Kekulé 1209005321
 • Jaarring: 1100
 • Huwelijk:
  • 1:
 • Kinderen:
  • 1: Wouter Dirk Wouter Teulings, Kekulé 302251328
  • 2:
 • Bezit:
  • 1: ‘sHertogs rentmeester van het Tolrecht, erfdeel in erfpacht, zoals zijn vader
  • 2: ‘s-Hertogenbosch, Het verguld Harnas, complex stenen panden, aandeel in erfpacht, zoals zijn vader
  • 3: ‘s-Hertogenbosch, Jodenpoort, éen van de stenen torens met annex en het Tolhuis, aandeel in erfpacht, zoals zijn vader
  • 4: Orthen: percelen bouwland, weiden, beemden, aandeel in erfpacht
  • 5: ‘s-Hertogenbosch, De Vrijdom, buiten de Vughterpoort, verspreid over diverse percelen
 • Beroep:
 • 1: Plaetmeker, harnasmaker
 • 2:

 

 • Wouter Dirk Wouter Teulings
 • Factotum: Wouter Dirk Wouter Teulings
 • Archiefnaam:
 • 1: Wouter Tolinc, ‘s-Hertogenbosch
 • 2: Wellen Tolinc, ‘s-Hertogenbosch
 • Kekulé 302251328
 • Jaarring: Gen1130
 • Huwelijk:
  • 1: Wouter x Bela ter Bruggen (Ter Bruggen is een buurtschap ten Westen van Rosmalen, met Tolhuis over de Aa)
  • 2:
 • Kinderen: 3
 • 1: Dirk Wouter Dirk, about 1160, 5 kinderen
 • 2: Arnoud Wouter Dirk, about 1160, Kekulé 155125664, met 4 kinderen
 • 3: Gijsbert Wouter Dirk, about 1160,ev Jkv Mechteld Wouter Jan van Baest, 1 zoon
 • Arnoud Wouter Dirk Teulings
 • Factotum: Arnoud Wouter Dirk Teulings
 • Archiefnaam:
 • 1: Arnoldus Wellen Tolinc
 • 2: Aert Wouter Tolync 
 • Kekulé 155125664
 • Jaarring: Gen1160
 • Huwelijk
 • 1: Arnoud x nn-d
 • Kinderen: 4
 • 1: Hendrik Arnoud Wouter, 1190, Kekulé 75562832, x Elsbena Jan van Heesbeen
 • 2: Nicolaas Arnoud Wouter, 1190 x Luitgard Jan van Son
 • 3: Wouter Arnoud Wouter, 1190
 • 4: Arnoud Arnoud Wouter, 1190
 •  
 • Hendrik Arnoud Wouter Teulings
 • Factotum: Hendrik Arnoud Wouter Teulings
 • Archiefnaam:
  • 1: Henrik Aert Tolinc
  • 2: Hendrik Arnoldus Swertvegher
  • 3: Henricus Arnoldus Tolinc
  • 4: Hendrik Tolync
 • Kekulé 75562832
 • Jaarring: 1190
 • Huwelijk 1
  • 1. Hendrik x Elsbena Jan van Heesbeen
 • Kinderen: 1
  • 1: Jacob Hendrik Arnoud, 1220, Kekulé 37781461
 • Jacob Hendrik Arnoud Teulings
 • Factotum: Jacob Hendrik Arnoud Teulings
 • Archiefnaam:
  • 1:
  • 2:
 • Kekulé 37781461
 • Jaarring: 1220
 • Huwelijk: 2
  • 1:  Jacob x Christina Peter Jan Steenwech
  • 2: Jacob x nn-d
 • Kinderen: 4
 • 1: Christina Jacob Hendrik, 1250 x Lambert Jan Lambert Sr van Berckel
 • 2: Jan Jacob Hendrik, 1250, (niet en rechte lijn), Kekulé 19130000
 • 3: Gerard Jacob Hendrik, 1250
 • 4: Hendrik Jacob Hendrik, 1250 (niet in rechte lijn, mondt uit bij een achterkleindochter Elisabeth die trouwt met een Monix, Kekulé 18890708 x Mechteld Anselm van Gemert
 • Dirk Gen XXVI
 • Jan Jacob Hendrik Teulings, 1250
 • Jan Jacob Hendrik, 1250, (niet in rechte lijn), Kekulé 19130000
 • Huwelijk: 1
 • Kinderen: 1
 • 1: Jacob Jan Jacob Teulings, Kekulé 9565000
 • 2:
 • Wouter Dirk Gen XXV
 • Jacob Jan Jacob Teulings, Kekulé 9565000 (niet in rechte lijn)
 • Kinderen: 1
 • Jan Jacob Jan Teulings, Kekulé 1016196
 • Willem Wouter GenXXIV
 • Jan Jacob Jan Teulings, Kekulé 1016196 (niet in rechte lijn)
 • Huwelijk 1:
 • Kinderen 2:
 • 1.: Roelof Jan Jacob Teulings, Kekulé
 • 2: Jan Jan Jacob Teulings, Kekulé 508098
 • Wouter Willem GenXXIII
 • Jan Jan Jacob Teulings, Kekulé 508098, (Niet in rechte lijn)
 • Huwelijk:
 • 1: Jan x Helwig Hendrik Godfried van der Heijden
 • 2:
 • Arnoud Wouter GenXXII
 • Hendrik Jacob Hendrik Teulings (buiten de rechte lijn)
 • Hendrik Jacob Hendrik Teulings, Kekulé 18890708
 • Huwelijk:
 • 1: Hendrik x Mechteld Anselm van Gemert
 • Kinderen: 3
 • 1: Jacob Hendrik Jacob, Kekulé 9445354  x Heilzoete van Vught
 • 2: Elisabeth Hendrik Jacob x Willem van Waalre
 • 3: Anselm Hendrik Jacob
 • Jan Arnoud, Gen XXI
 • Jacob Hendrik Jacob Teulings (buiten de rechte lijn)
 • Jacob Hendrik Jacob Teulings x Heilzoete Gerard Eligius van Vught
 • Kinderen: 3
 • 1: Aleid Jacob Hendrik Teulings x Maarten Gerard Jan Monix
 • 2: Elisabeth Jacob Hendrik
 • 3: Gerard Jacob Hendrik
 • 4: Hendrik Jacob Hendrik
 • Jacob Jan Jacob
 • Jan Arnoud GenXXI
 • Jacob Jan Arnoud, GenXX
 •  
 • Peter Jacob Jan, GenXIX
 •  
 • Peter Peter Jacob, GenXVIII
 •  
 • Jan Peter Peter Jacob Teulings, GenXVII, Kekulé 65536
 • Jan Dirk Gijsbert
 •  

 

 

 • Gijsbert Jan Peter Teulings, GenXVI, Kekulé 16640
 • Factotum: Gijsbert Jan Peter Teulings
 • Archiefnaam
  • 1: Ghijsbertus Toelinck
  • 2: Ghiselbertus Johannes Tolinc
  • 3: Ghijsbertus Toelincx
  • 4: Ghysbrecht Jan Toelinx
  • 5: Ghibo Johannes Tolinc
  • 6: Gisbertus Johannes Toelinc
  • 7:
 • Kekulé 16640
 • Jaarring
 • Geboorte
 • Huwelijk
  • Voorhuwelijk van Mechteld
   • Wouter Arnoud Wouter Snoeck , geb about 1410, x Mechteld Gerard van den Molengrave
   • Kinderen: 3
   • 1: Luitgard Wouter Arnoud Snoeck, moniale, about 1440
   • 2: Wilhelmina Wouter Arnoud Snoeck, about 1440 – 1 Juli 1471+
   • 3: Geertruid Arnoud Wouter Snoeck. about 1440
  • Gijsbert Jan Teulings, 2 huwelijken: Catharina, Mechteld
  • 1: Gijsbert Jan, Kekulé 16640 x Catharina Gerard Embert van den Heesacker
   • Kinderen 4
   • 1: Jan Gijsbert Jan x Mechteld Jan van der Zijdewinden
    • 1: Elisabeth Jan Gijsbert x Heys Arnoud Heys
   • 2: Frans Gijsbert Jan, kanunnik
   • 3: Yda Gijsbert Jan, moniale
   • 4: Eisabeth Gijsbert Jan, moniale
  • 2: Gijsbert Jan x Mechteld Gerard van den Molengrave, Kekulé 16641
   • Kinderen 6
   • 1: Catharina Gijsbert Jan, priorin
   • 2: Gijsbert Gijsbert Jan, Kruisheer
   • 3: Gerard Gijsbert Jan, twee huwelijken:
    • 1: Gerard Gijsbert Jan x Maria Andries Loden
    • 2: Gerard Gijsbert Jan x Adriana van den Meeracker
   • 4: Frans Gijsbert Jan, mr x Bela Gerong van den Bossche
   • 5: Peter Gijsbert Jan x Aleid van den Heesacker, Kekulé 8321
   •  
 • Bronnen
 • 1: Mr. G. Berkelmans in De Kleine Meijerij, XV (1962)
 • 2: Lucas van Dijck in Van Vroomheid naar Vriendschap:p 756
 • 3:
 •  
 • 3
 • Schets
 • Peter Gijsbert Jan Teulings, GenXV
 • Factotum: Peter Gijsbert Jan Teulings
 • Archiefnaam
 • 1: Petrus Ghiselbertus Toelinck
 • 2: Peter Ghijsbrecht
 • 3: Peeter Ghysbert
 • Kekulé 16384
 • Jaarring
 • Geboorte: 25 Februari 1475
 • Huwelijk:
  • 1: Peter x Aleid Embert Arnoud van den Heesacker, Kekulé 8321

   • Kinderen
    • 1: Anna Peter Gijsbert
    • 2: Embert Peter Gijsbert
    • 3: Gijsbert Peter Gijsbert
    • 4: Dirk Peter Gijsbert
  • 2: Mechteld Gerard
 • Bronnen
  • 1: BP R.1397 f36
  • 2
  • 3
 • Schets
 • Dirk Peter Gijsbert Jan Teulings, GenXIV
 • Factotum: Dirk Peter Gijsbert Jan Teulings
 • Archiefnaam:
 • 1: Theodericus Petrus Toelinck
 • 2: Theodericus Petrus Gijsbertus Toelinc
 • 3: Dierick Peeter Toelijncks
 • 4: Diercx Tholincx
 • 5: Diric Peter Ghijsbert Toelinc
 • Kekulé 8192
 • Jaarring
 • Geboorte: about 1510, ouders: Peter Gijsbert, Kekulé 16384 x Aleid Embert Arnoud van den Heesacker
 • Huwelijk
 • 1: Dirk Peter x Anna Dirk Jan de Wolff
 • Overlijden
 • Kinderen
  • 1: Peter Dirk Peter, Kekulé 4096
  • 2: Frans Dirk Peter
  • 3: Maria Dirk Peter
 • Bronnen
 • 1:
 • 2:
 • 3:
 • Schets
 • Peter Dirk Peter Teulings, GenXIII
 • Factotum: Peter Dirk Peter Gijsbert Teulings
 • Archiefnaam
 • 1: Peeter Dierick Peeter Toelinck
 • 2: Peeter Dierck Peter Ghysbrecht Jan Toelinck
 • 3: Peter Theodricus Toelincx
 • Kekulé 4096
 • Jaarring
 • Geboorte: 1510, Ouders Dirk Teulings  Luitgard Maarten van Campen
 • Huwelijk:
 • 1: Peter x 1555 Elisabeth Nicolaas Jan van Woestenburg
 • Overlijden
 • Kinderen
  1
  2
  3: Nicolaas Peter Dirk
  Bronnen
  1
  2
  3
  Schets

Nicolaas Peter Dirk Teulings, GenXII

 

Factotum: Nicolaas Peter Dirk Teulings, Archiefnaam

1: Claes Peeter Dirck Peter Ghysbrecht Jan Tolinc (deze opvallende archivale voorouderreeks ivm zekerstelling van zijn erfpachten en -goederen, na dreiging van onteigening door de Gereformeerde Synode van ‘s-Hertogenbosch)

2: Niclaes Toelincx

3: Claes Teullincx

4: Nicolaus Tholincks

5: Nicolaus Tulinck

6: Claes Thuelings

Kekulé 2048

Jaarring: 1570

Generatie: *GenXII*

Geboorte: about 1570

Huwelijk Nicolaas x (Johanna) of Adriana van den Venne, Kekulé 4097

Overlijden: about 1630

Kinderen

1: Mechteld Nicolaas Peter, about 1620, grootmoeder van Geertruid, geb 28 Mei 1680

2: Godfried Nicolaas Peter, about 1620, grootvader van Gijsbert, geb 1640

3: Jan Nicolaas Peter

4: Geertruid Nicolaas Peter

5: Johanna Nicolaas Peter, about 1590, grootmoeder van Hedwig, geb 18 Janari 1651

6: Willem Nicolaas Peter, ‘s-Hertogenbosch, about 1610

7: Hendrik Nicolaas Peter Dirk, Kekulé 1024

8: Godfried Nicolaas Peter, about 1610

 

Bezittingen

1: Boxtel, erfdeel van erfpacht percelen hooi- en weiland

2: Oirschot, woonhus, erfdeel via zijn vrouw

3:

Bronnen

1: Oirschot, inv 120, folio 191

2

3

Schets: Hier doen zich problemen voor in de

Hendrik Nicolaas Peter Teulings (abt 1610-1670), GenXI

 

 • Factotum: Hendrik Nicolaas Peter Teulings
 • Archiefnaam
  • 1: Henderick Claes de Raijmaker
  • 2: Hendrik Claes Teulings
  • 3: Hendrick Claes Peter Teulinck
 • Kekulé 1024
 • Jaarring: 1610
 • Geboorte: about 1610
 • Huwelijk: Hendrik x 25 November 1632  Maria Wouter Peter Joachim de Weijer
 • Overlijden
 • Kinderen: 7 kinderen
 • 1: Adriana Hendrik Nicolaas, about 1633, ‘s-Hertogenbosch
 • 2: Catharina Hendrik Nicolaas, about 1634, ‘s-Hertogenbosch
 • 3: Anna Hendrik Nicolaas, about 1636, ‘s-Hertogenbosch
 • 4: Wouter Hendrik Nicolaas, about 1638, ‘s-Hertogenbosch
 • 5: Adriaan Hendrik Nicolaas, 1640, ‘s-Hertogenbosch
 • 6: Nicolaas Hendrik Nicolaas, 1641, Kekulé 512, ‘s-Hertogenbosch
 • 7: Jan Hendrik Nicolaas, 1648. ‘s-Hertogenbosch (in 1691 43 jaar oud)
 • Bronnen
 • 1: Ad W.M. Teulings, Teulings Clan, MacFamilyTree, werkbestand 1981-2018
 • 2: DTB Eindhoven, Tilburg
 • 3: DTB Helvoirt
 • Beroep
 • 1: meester rademaker, wagenmaker
 • 2: lakenbereider
 • 3: rentmeester
 • 4: schepen te Helvoirt

 

 • Bezit
 • 1: ‘s-Hertogenbosch, Vughterstraat, de Gulden Keyser, erfdeel in erfpacht
 • 2: Helvoirt, huis en hof, land, erfdeel via zijn vrouw Maria (Mayken)
 • 3:
 •  
 • Schets:

Nicolaas Hendrik Nicolaas Teulings (1641-1717)

 

 • Factotum: Nicolaas Hendrik Nicolaas Teulings
 • Archiefnaam:
 • 1: Nicolaus Hendricus Nicolaus Teulinckx
 • 2: Nicolaus Hendriksz Teulings
 • 3: Nicolaus Hendrick Claes Teulinck
 • Kekulé: 512
 • Jaarring: 1640
 • Geboorte: 1641
 • Huwelijk:
 • 1. Nicolaas Hendrik x 1666 Catharina Constant (Stans) van Beurden
 • Overlijden: 1717, oud 76 jaar
 • Kinderen: 11, allen met Catharina als moeder
 • 1: Peter Nicolaas Hendrik, 11 Februari 1669, oudste zoon
 • 2: Jan Nicolaas Hendrik, 30 Augustus 1670
 • 3: Cornelis Nicolaas Hendrik, 8 Juni 1672
 • 4: Maria Nicolaas Hendrik, 2 Juli 1674
 • 5: Anna Nicolaas Hendrik, 24 November 1676
 • 6: Hendrik Nicolaas Hendrik, 22 November 1678
 • 7: Wouter Nicolaas Hendrik, 12 Juni 1681, Kekulé 256
 • 8.: Constant Nicolaas Hendrik, 1 Augustus 1683
 • 9: Nicolaas Nicolaas Hendrik, 1685, ‘s-Hertogenbosch
 • 10: Geertruid Nicolaas Hendrik, 28 Juli 1687
 • 11: Anton Nicolaas Hendrik, 25 Juni 1689
 • Beroep:
 • 1: onder-rentmeester der Domeinen
 • 2: borgmeester
 • 3: pachter Borgmolen te Sint Oedenrode
 • 4: coopbrouwer, opkoper van en groothandel
 • 5: beheerder wagenmakerij annex rademakerij Teulings, als opvolger van zijn vader
 • 6: schutterskoning Sint Jorisgilde te Helvoirt
 • Bezittingen:
 • 1: erfdeel Rijtuigmakerij Gebr. Teulings, ‘s-Hertogenbosch
 • 2: erfdeel in erfpacht molen te Helvoirt via zijn vrouw
 • 3: Helvoirt, Molenstraat, woonhuis ea, erfdeel in erfpacht via zijn vrouw
 • Bronnen:
 • 1 : Brabantse Leeuw (BL) X, 1961, p104
 • 2: J.J. Jolles, Schutters en Schutterijen in Noord-Brabant
 • 3: BP R. 1664, 88v
 • 4: BP R. 1192, fol152vo
 • 5: Ad W.M. Teulings, Teulings Clan, MacFamilyTree, werkbestand 1981-2018
 • Schets
 • zie Ad W.M. Teulings, Teulings Clan, MacFamilyTree, werkbestand 1981-2018

Wouter Nicolaas Hendrik Teulings (1681-1737)

 • Wouter Nicolaas Hendrik Teulings
 • Factotum: Wouter Nicolaas Hendrik
 • Archiefnaam
  • 1: Waltherus Tolincx
  • 2: Walterus Nicholaus Teulinckx
  • 3: Wouter Teulinx
  • 4: Walterus Tolinx
  • 5: Wouter Claes Tolynx
  • 6: Wouter Claes Telyncx
 • Kekulé: 256
 • Jaarring: 1680
 • Geboorte: 12 Juni 1681: ‘s-Hertogenbosch
 • Huwelijk: Wouter x Edwarda Thomas Edward Griffin (Everarda Griffien)
 • Overlijden: 1737
 • Kinderen: 3
  • 1: Nicolaas Wouter Nicolaas, ‘s-Hertogenbosch, 2 Februari 1712. Kekulé 128
  • 2: Thomas Wouter Nicolaas, ‘s-Hertogenbosch, about 1721, verhuist naar Brompton, N. Yorkshire
  • 3: Constant Wouter Nicolaas (Stans), London, UK, about 1725
 • Bronnen
  • 1: Mosman
  • 2: Mr C. Prinzen, Wassenaar, persoonlijk archief
  • 3: Archieven in het Magazijn van de Teulings Rijtuigfabriek bij de Vughterpoort, 1900, overgedragen aan mijn grootvader Jos Teulings
 • Schets

 

Nicolaas Wouter Nicolaas Teulings (1713-1775), GenVIII

 • Nicolaas Wouter Nicolaas Teulings
 • Factotum: Nicolaas Wouter Nicolaas
 • Archiefnaam:
  • 1.: Nicolaus Walterus Tolinx
  • 2: Nicolaas Wouter Teulinghs
  • 3: Klaas Tolincx
  • 4: Nicolaas Tolinghs
  • 5: Nicolaas Teulings
 • Kekulé 128
 • Generatie *VIII*
 • Jaarring: 1710
 • Geboorte: 2 Februari 1713
 • Overlijden:31 October 1775, ‘s-Hertogenbosch, oud bijna 63 jaar
 • Ouders:
 •  
 • Huwelijk:
  • 1: Nicolaas Teulings x Geertruid Vermeulen (1716-1741)
  • Kinderen: 3
   • 1: Everarda Nicolaas Wouter (Edwarda, Everdina, Ardina), 18 Maart 1737, ‘s-Hertogenbosch, dv Geertruid
   • 2: Peter Nicolaas Wouter, 19 Juni 1739, ‘s-Hertogenbosch
   • 3: Hendrik Nicolaas Wouter, about 1740, ‘s-Hertogenbosch
  • 2: Nicolaas x Antonetta Peter Jacob de Goei, ( – 31 October 1775)
  • Kinderen: 6
  • 1: Johanna Maria Nicolaas Wouter, 1741, ‘s-Hertogenbosch, dv Antonetta
  • 2: Josef Nicolaas Wouter, 16 Juni 1742, ‘s-Hertogenbosch
  • 3: Jan Nicolaas Wouter, about 1743, ‘s-Hertogenbosch
  • 4: Cornelis Nicolaas Wouter, 3 Januari 1745, ‘s-Hertogenbosch, Kekulé 64,
  • 5: Johanna Nicolaas Wouter, 21 Juli 1746
  • 6: Geertruid Nicolaas Wouter, 21 November 1747, dv Antonetta
 •  
 • Bronnen:
  • 1: DTB Sint Janskerk
  • 2: Gem Archief ‘s-Hertogenbosch (GAHT)
  • 3: Bosch Protocol (BP), R3091 f664
  • 4: Mosmans, p 1016-10175
  • 5: Rekeningen Broederschap (Lieve vrouwe Broederschap)
  • 6: Bossche Knarren
  •  
 • Schets:
Strofe

Cornelis Nicolaas Wouter Teulings (1745-1814)

 • Cornelis Nicolaas Wouter Teulings x Maria Christina Egidius Jan Teulings
 • Factotum: Cornelis Nicolaas Wouter Teulings
 • Archiefnaam:
  • 1: Cornelius Teulings
 • Kekulé: 64
  • *GenVII*
  • Jaarring: 1740
  • Geboorte: 3 Januari 1745, ‘s-Hertogenbosch
   • Ouders: Nicolaas Teulings x Geertruid Vermeulen
  • Huwelijk: 8 November 1778.’s-Hertogenbosch, bijna 34 jaar
  • Overlijden: 29 September 1814, ‘s-Hertogenbosch, bijna 70 jaar oud
 • Kinderen: 12 (vanwege het grote aantal kinderen zijn hun geboortedata gecheckt)
  • 1: Antonetta Cornelis Nicolaas, 19 October 1779, ‘s-Hertogenbosch
  • 2: Deliana Cornelis Nicolaas, 23 Januari 1781, ‘s-Hertogenbosch
  • 3: Adriana Clasina Cornelis Nicolaas, 29 Mei 1782, ‘s-Hertogenbosh
  • 4: Nicolaas Cornelis Nicolaas, 10 Januari 1784, ‘s-Hertogenbosch
  • 5: Everdina Cornelis Nicolaas, 30 Augustus 1785, ‘s-Hertogenbosch
  • 6: Maria Christina Cornelis Nicolaas, 30 Mei 1787, tweeling,
  • 7: Frans Cornelis Nicolaas, 30 Mei 1787, tweeling, ‘s-Hertogenbosch
  • 8: Anton Cornelis Nicolaas, 18 Januari 1791, ‘s-Hertogenbosch, Kekulé 32
  • 9: Andries Cornelis Nicolaas, 30 Augustus 1792, ‘s-Hertogenbosch
  • 10: Gerard Cornelis Nicolaas, about 1793, ‘s-Hertogenbosch, jong overleden
  • 11: Jan Cornelis Nicolaas, 12 April 1795, ‘s-Hertogenbosch, jong overleden
  • 12: Josef Cornelis Nicolaas, 1796, ‘s-Hertogenbosch, jong overleden
 • Bronnen
  • 1: Syverboek Cornelis Teulings, 1745-1814, dagboek, leergebonden manuscript, Bibliotheek Dr. Ad W.M. Teulings (niet uitleenbaar)
  • 2: Stadsarchief ‘s-Hertogenbosch
  • 3: DTB Sint Catharinakerk, Sint Jorisstraat, ‘s-Hertogenbosch
  • 4: Stadsarchief ‘s-Hertogenbosch, reg 49 etc.
  • 5: Ad W.M. Teulings, Op de Groei, in WordPress http://www.3merlets.com
 • Schets: memo kernpunten: rijtuigmaker, erfpacht Brabants Tolmeesterschap, tolheffers aan de 3e Vughterpoort, Hinthamerpoort, en de Aa te Berlicum (Seldensathe); het Syverboek annex gezinsbiografie. Wordt uitgebreid

Anton Cornelis Nicolaas Teulings (1791-1845}

 • Anton Cornelis Nicolaas Teulings, Rijtuigfabrikant x Maria Theresia Mathijs Scheefhals, ook een bekende Bossche familie van rijtuigmakers, maar immigranten, met wortels in Rheinland-Westphalen  (Kekulé33). Het is hoogst waarschijnlijk dat haar broers werkzaam zijn bij de Fa C.A. Teulings. Via deze Maria wordt de Rijnlandse ambachtelijk kennis van de Steinmetzen als een soort van bruidsschat ingebracht.
 • Factotum: Anton Cornelis Nicolaas Teulings
 • Archiefnaam: Antonius Cornelis Teulings
 • Kekulé: 32
 • Jaarring 1790
  • Geboorte: 18 Januari 1791, ‘s-Hertogenbosch
   • Ouders Cornelis Teulings x Maria-Christina Teulings, dv Egidius Jan Teulings
  • Huwelijk: 17 Juli 1820
  • Overlijden: 13 Maart 1845, ‘s-Hertogenbosch
 • Kinderen van Anton Cornelis  en Maria Theresia:
  • Nicolaas Anton Cornelis, met nageslacht. De kleinzoons emigreren naar de Verenigde Staten, Hamden, New Haven om zich te voegen bij een grote Brabantse kolonie die daar al enkele generaties gevestigd is. Zij vestigen zich als zelfstandig ondernemers en carriage makers.
  • Cornelis Anton Cornelis, (Kekulé 16). Hij zet de directe lijn van mijn familie voort. Zie aldaar
  • Peter Anton Cornelis. Van deze Peter zijn mij enkele kinderen en kleinkinderen bekend
  • Maria Anton Cornelis, vernoemd naar haar moeder. Mogelijk als moniale bij een nonnenklooster ingetreden.
 • Bronnen: doop- en trouwboeken (DTB), Volkstelling 1822, KvK 1824, BHIC 392 akte 67, RANB 3921
 • Schets: Anton woont in 1821 Achter het Wild Varken 479, een woonhuis dat tot in de oudste generaties in deze rechte lijn een Teulings eigendom is. In 1857 verhuist hij naar de Hinthamerstraat. Ook op dit pand rust een oude erfpacht die de leden van de familie met elkaar delen. Mijn grootvader Jos Sr ontvangt zo dit pand in erfpacht. Bij zijn overlijden valt dit bezit toe aan drie van zijn kinderen die allen als ondernemer verder gaan en er hun investeringen mee financieren. Mijn vader Jos jr valt buiten de erfenis. Hij heeft als ingenieur een vaste baan en kan ‘zijn eigen broek ophouden’. Anton  trouwt met zijn buurmeisje Maria Teresia die zelf ook een Bossche erfpacht van haar ouders inbrengt.
 • Anton is rijtuigmaker, deelgenoot in de Rijtuigfabriek C.A. Teulings bij de Vughterpoort . In 1824, op 33-jarige leeftijd meldt hij zich bij de Bossche Kamer van Koophandel, waar de inschrijving als Naamloze Vennootschap plaatsvindt
 • Belendend, als hoekpand, aan de fabriek en pal tegenover de Vughterpoort bevindt zich het oude Tolhuis. Bij het aantreden van de eerste Hertog van Brabant, de Graaf van Leuven en Markgraaf van Antwerpen ontvangt deze tak van de familie Teulings van deze jonge Hertog van Brabant het Rentmeesterschap over de Tolrechten van Brabant.  Dat gebeurt in de vorm van een ‘voor eeuwig’ geldende erfpacht. Zo’n schenking verbindt alle leden van de Teulings stam in deze rechte lijn inclusief mijzelf als probandus onverbiddelijk met elkaar. Regelmatig wordt dit rentmeesterschap vermeld, maar vaak ook niet. Desalniettemin, dit privilege gaat over van vader op zoon. Mijn reche lijn moet zich uitstrekken tot de stichting van ‘s-Hertogenbosch. Als ik met mijn Kekulé niet bij die Bossche Knar Tolinc uitkom, dan moet ik onderweg ergens een vergissing hebben begaan

Cornelis Anton Cornelis (1821-1895)

 • Cornelis Anton Cornelis Teulings
 • Factotum: Cornelis Anton Cornelis Teulings
 • Archiefnaam: Cornelis Josephus Teulings
 • Kekulé 16
 • Jaarring: 1820
 • Geboorte:13 Juli 1821
 • Huwelijk: Cornelis Teulings x Francina van Erp
 • Overlijden: 7 Januari 1895
 • Kinderen
  • 1: Jacob Cornelis Anton
  • 2: Jan Cornelis Anton, Kekulé 8
  • 3: Anton Cornelis Anton
 • Bronnen
 • 1
 • 2
 • 3
 • Schets

Jan Cornelis Anton Teulings (1849-1906)

 • Jan Cornelis Anton Teulings
 • Factotum: Jan Cornelis Anton Teulings
 • Archiefnaam: Johannes Jacobus Franciscus Teulings
 • Kekulé: 8
 • Jaarring: 1850
 • Geboorte: 28 September 1849, ‘s-Hertogenbosch
 • Huwelijk: 10 Juni 1874, ‘s-Hertogenbosch, Jan Teulings x Gerardina van Lith
 • Overlijden: 25 October 1906, Vught
 • Kinderen: 7 kinderen
  • 1 : Jan Jan Cornelis
  • 2: Jos Jan Cornelis
  • 3: Wilhelmina Jan Cornelis
  • 4: Albert Jan Cornelis
  • 5: Maria Jan Cornelis
  • 6: Hendrik Jan Cornelis
  • 7: Anna Francisca Jan Cornelis
 • Bronnen
  • 1
  • 2
  • 3
 • Schets:

Jos Teulings Sr (1877), Tussen Salon en Sigaar

 • Jos Jan Cornelis Teulings
 • Factotum: Jos Jan Cornelis Teulings
 • Archiefnaam:
  • 1: Josephus Cornelius Teulings
  • 2: Jos Teulings Sr
 • Kekulé: 4
 • Jaarring: 1880
 • Geboorte: 13 Februari 1877
 • Huwelijk (1) Jos Teulings x Ariana van Mil, overlijdt in 1939
 • Huwelijk (2) Jos Teulings x Gertrud Köpke, relatie in 1939, huwelijk in 1945, kinderloos
 • Overlijden: 31 Maart 1954
 • Kinderen,
 • huwelijk 1
 • 1: Johanna Jos Jan
 • 2: Gerardina Jos Jan
 • 3: Jos Jos Jan, Kekulé 2
 • 4: Jan Jos Jan
 • Bronnen
 • 1: Ad W.M. Teulings, Op de Groei, WordPress, 3merlets.com
 • 2: Ad W.M. Teulings, Bossche Knarren, Teulings Clan, MacFamilyTree8, werkbestand
 • 3
 • Schets
  • in bewerking, volgt

Jos Teulings Jr (1910), Tussen Loopgraaf en Tram

 • Jos Jos Jan Teulings
 • Factotum: Jos Jos Jan Teulings
 • Archiefnaam: Josephus Cornelis Maria Teulings
 • Kekulé: 2
 • Jaarring; 1910
 • Geboorte: 18 Maart 1910
 • Huwelijk: 1938 Jos Teulings x Mien de Groot (Wilhelmina Lamberta Maria), Kekulé 3
 • Overlijden: 
 • Kinderen: 7
  • 1: Jos Jos Jos Teulings
  • 2 Jan Jos Jos Teulings
  • 3: Ad Jos Jos Teulings, Kekulé 1
  • 4: Mirjam Jos Jos Teulings
  • 5: Frank Jos Jos Teulings
  • 6: Josephine Jos Jos Teulings
  • 7: Marc Jos Jos Teulings
 • Bronnen
  • 1: Ad W.M. Teulings, Op de Groei, WordPress, 3merlets.com
  • 2: Ad W.M. Teulings, Bossche Knarren, Teulings Clan, MacFamilyTree8, werkbestand
  • 3:
 • Schets
  • in bewerking

Ad Teulings (1939), Tussen Aap, Noot, Mies en Adolf

 • Factotum: Ad Jos Jos Teulings
 • Archiefnaam
 • Kekulé: 1, probandus
 • Jaarring: 1940
 • Geboorte: 3 Juli 1939
 • Huwelijk 1: 2 kinderen
  • Ad Teulings x Ankie Versfelt
 • Huwelijk 2: 1 kind
  • Ad Teulings x Loukie Hoos
 • Overlijden
 • Kinderen: 3
  • 1: Jasper Gilles, zv Ankie
  • 2 :Sabien Merlijn, dv Ankie
  • 3 :Tijs, zv Loukie
 • Bronnen
  • 1: Ad W.M. Teulings, Op de Groei, WordPress, 3merlets.com
  • 2: Ad W.M. Teulings, Bossche Knarren, Teulings Clan, MacFamilyTree8, werkbestand
  • 3:
 • Schets: in bewerking, volgt
Adolf Hitler, 50 jaar in 1939, mijn geboortejaar. Kort daarop wordt ook Nederland onder de voetgelopen en Eingegliedert.
 • Inhoudsopgave
  • Strofe 1
   • Ad Teulings (1939), Tussen Aap, Noot, Mies en Adolf
   • Jos Teulings Jr (1910), Tussen Loopgraaf en Tram
   • Jos Teulings Sr (1877), Tussen Salon en Sigaar

Strofe 2

 •  
 •