Kwartierstaat Peter Teulings, corencoper, schepen, Raadsheer Raad van Brabant, ‘sHertogenbosch, 1465-1350

2013-06-11_22-18-16

 

◊◊◊

post under construction @at

Advies, suggesties, correcties, aanvullende informaties en bronvermeldingen worden op prijs gesteld

Ad Teulings