Een cijnsboek uit het Hof van Brabant: Tolinc 1340-1550, Vers 2

De overdracht van erfgoed in twaalf opeenvolgende generaties van de famlie Tolinc vinden we verspreid over vijf delen, dikke boekwerken uit de verzameling van het Bossch Protocol. De familie Tolinc speelt daarin een minimale rol. Op basis van de vermoedelijke geboortedata heb ik in Vers 1 deze Tolinc vermeldingen als volgt benoemd:

  • Deel I: 1280 – 1340, drie generaties
  • Deel II: 1320 – 1380-1390, drie generaties
  • Deel III: 1380-1390, éen generatie
  • Deel IV: 1388-1490, vier generaties
  • Deel V: 1483-1490, éen generatie

In elk deel worden de bladzijden waar een Tolinc vermelding is vermeld genoemd. De verwijzing is vaak aangegeven met een folionummer. Deze nummering vorm de basis voor een verdere reconstructie. Hieronder volgen deze folio. De vo achter een folionummer staat voor verso: beschreven op de achterzijde. Op éen folia kunnen meerdere afzonderlijke vermeldingen voorkomen. Dat laten we hier nog even rusten.

Op basis van de vermoedelijke geboortedata heb ik hiervoor, in Vers 1, de vijf delen nu als volgt benoemd. Per deel volgen hier de folio.

Deel I: 1280 – 1340, drie generaties

Deel I, vier pagina’s

Deze in deel I opgenomen vier folio zijn door mij na ampele overweging in het overzicht van Deel II toegevoegd. Datzelfde is gebeurd voor de folio die oorspronkelijk als behorend tot deel III werden gerubriceerd. Kortom, de folionummering blijkt, mijns inziens, de enige orde te bieden die hout snijdt. Helaas heb ik dit nu pas ontdekt. De rubricering van een Deel I, Deel II, Deel III en deel IV gaf veel kommer en kwel. Een openstaand probleem in het onderstaande overzicht is dan nog het plotseling verschijnen van folio met een latijnse nummering. Zie hieronder. Maar ook deze bleek, na een ‘vertaling’ van dit latijn, gevoegelijk in te passen.

In het dan nog wel zinvol om die onderscheiding van vier delen te laten staan? Zeker wel, het is een indeling die ik meermalen terugvindt in het archiefonderzoek van andere onderzoekers. Het traject dat ik hier volg blijft nu voor hen zichtbaar en laat ruimte voor externe kritiek.

Al met al ervaar ik deze ontwikkeling, bedoeld als reconstrucie, als een verrassend ontdekkingsproces. Op naar vers 3.

fol. 78vo

fol. 125vo

fol. 127

fol. 128vo

Deel II: 1320 – 1380-1390, drie generaties

Omvat nu Deel I, Deel II en Deel III. Kortom: vanaf nu is alleen de folio nummering nog bepalend. De ‘Delen’ verliezen hun betekenis. De Romeinse cijferreeks eveneens

fol 3vo

fol. 19 (XIX)

fol. 26 (XXVI)

fol. 27 (XXVII)

fol. 28 (XXVIII)

fol. 29 (XXIX)

fol. 29vo (XXIXvo)

fol. 32

fol. 33

fol. 34

fol. 34vo (XXXIVvo)

fol. 35 (XXXV)

fol. 36 (folionr onbekend)

fol. 37 (XXXVII)

fol. 38vo (XXXVIIIvo)

fol. 43 (XLIII)

fol. 44

fol. 46

fol. 46vo (XLVIvo)

fol. 49

fol. 50

fol. 51vo

fol. 52 (LII)

fol. 53

fol. 59 (LIX)

fol. 66

fol 70

fol. 76

fol. 78vo

fol. 81

fol. 83

fol. 95

fol. 98

fol. 103vo

fol. 105

fol. 108vo

fol. 109

fol. 114vo

fol. 119

fol. 121

fol. 125vo

fol. 127

fol. 128vo

fol. 130vo

fol. 137vo

fol. 138

fol. 141

fol. 143

fol. 143vo

fol. 149

fol. 156vo

fol. 157

fol. 162vo

fol. 167vo

fol. folionummer ontbreekt

fol 174

fol. 181vo

fol. 187vo

fol. XIXvo (19)

fol. XXVI (26)

fol XXVII (27)

fol. XXVIII (28)

fol. XXIX (29)

fol. XXIXvo (29)

fol. XXXIVvo (34vo)

fol. XXXV (35)

fol. 36 (folionr onbekend)

fol. XXXVII (37)

fol. XXXVIIIvo (38)

fol. XLIII (43)

fol. XLVI (46)

fol. XLVIvo (46)

fol. LII (52)

fol. LIX fiche (59)

Een extreem saaie opsomming, de oogst is 85 folio’s in slagorde, een noozakelijke tussenfase in mijn reconstructie. Ook van Vers 3, dat hierna volgt, valt nog geen Zondagse soep te trekken