Aan de stamboom

Geen bek, geen poten, te wapen met 3 maarlen

“Voor kooplieden-families had grond een andere betekenis dan voor de traditionele feodale landadel. Voor de laatsten was het hun ‘terroir’, een erfgoed, het domein waar bloed en bodem innig waren verenigd; voor de eersten een wellicht lucratieve belegging en in elk geval een middel om een deel van hun handelswinsten op te slaan voor gebruik in slechtere tijden.”

Genese van een Bossche Stamboom

“Diederik Tolinc bewoont een steen met toren in ‘s-Hertogenbosch op een plaats die tot op de dag van vandaag bekend staat als Het Verguld Harnas. Dat verwijst natuurlijk naar een opvallend uithangbord, maar geeft ook aan dat dit bedrijf vooral afhankelijk is van opdrachten van de landadel in de regio. In het Brabantse zijn er nog belangrijke harnasmakers te vinden in Brussel, Leuven en Antwerpen, maar dan houdt het wel zo ongeveer op. Met een harnas ‘van over de grens’ uit Gelre, Keulen, Utrecht of Dordrecht kun je toch moeilijk bij de hertog van Brabant je opwachting maken.”

Drossaard Diederik

De gereformeerden van Zevenaar eisen behalve een godsdienstige, ook een politieke reformatie: de volledige verbanning van het katholieke geloof uit het openbare en private leven. Zij dienen tussen 1636 en 1639 meermalen een klacht in bij de Staten van Holland en West-Vriesland gericht tegen het voortbestaan van de ‘Papisten ende hare afgodische superstitien’

22 gedachten over “Aan de stamboom

 1. Beste Ad Teulings,

  Ik heb een vraag voor u omdat ik op zoek ben naar de familieverwantschappen van mijn voorouders Van der Cammen in de 16de eeuw in de omgeving van ‘s-Hertogenbosch.
  Concreet betreft mijn vraag een mogelijke directe verwantschap met Frans(Franchois) van der Cammen (geboren ca. 1503 – overleden 1565, ‘s-Hertogenbosch) van een van mijn voorvaderen, Aard Daniel Michiels van der Cammen, geboren en overleden te Berlicum (geboren ca.1520 – overleden ca.1593), gehuwd met Elisabeth Wouters Coolen (geboren ca.1537 – overleden na 28-5-1604).

  Nu vond ik in de Teulings stamboom op Geni.com een vermelding, voorzien van familiewapen ed., van een Arnoud Michiel Daniel (zoon van Michiel Daniel Willem), getrouwd met Elisabeth Wouter Nicolaas Toelinc.
  In uw stamboom is een generatie eerder een broer-broer relatie aanwezig van genoemde Michiel Daniel Willem met Frans Daniel Willem van der Cammen, geboren en overleden te ‘s-Hertogenbosch , schepen van Den Bosch, met een nog aanwezige grafzerk in de St.Jan.

  Ik zou zeer geinteresseerd zijn in meer informatie, te weten de bron van deze familierelatie. Namelijk of deze beiden broers zijn, en er dus een directe relatie ligt tussen de Bosche familie van Frans en de Berlicumse familie van Aard Daniel Michiels, mijn voorvader. Verder terug als deze Aard Daniel Michiels reiken de wortels van mijn stamboom nog niet.

  Wij hebben enige jaren geleden ook kort contact gehad, maar toen was mijn stamboom nog niet zover en ook niet gepubliceerd, nu is dat wel het geval. U kunt mijn bescheiden stamboom vinden op My Heritage:
  https://www.myheritage.nl/site-173841022/van-der-cammen

  U zou mij een groot plezier doen met een reactie.
  vriendelijke groet,

  Peter van der Cammen
  Driebergen

  Like

 2. Hallo,

  Ik ben bezig met het traceren van soldaten uit het noordelijk gedeelte van Noord-Brabant die in het leger van Napoleon gediend hebben.
  Ik kom tegen: Andre Teulings uit Besoijen, geboren volgens eigen zeggen op 8 juli 1791. Toen hij in Franse dienst ging, was hij 1,74 m. Hij werd op 23 september 1812 krijgsgevangene gemaakt.
  Weet u meer over deze persoon?

  Like

  1. De naam Andre is misschien bij zijn intekening wat verfranst, zijn geboortenaam is Andreas. Hij is de zoon van Johannes Franciscus Tuelings, vaak geschreven als Tuvlings of Turlings. Zijn ouders zijn afkomstig uit Eindhoven. Ten zuiden van Eindhoven, Breda en Turnhout verschijnt al gauw een dialectische r in de naam.
   In de registraties van de vader en zijn zoons kom ik twaalf verschillende schrijfwijzen tegen van de naam Teulings. Dat wijst erop dat de familie ongeletterd was, althans niet kon lezen en schrijven, zodat ambtenaren op de klank – in dialect – afgingen als er wat moest worden ingevuld.
   Allemaal niet zo belangrijk maar het verwijst naar armoede als mogelijk motief voor Andreas om het Franse leger in te gaan. Philips was toen nog niet uitgevonden.

   De doopnaam van zijn vader is Johannes Franciscus, maar deze noemt zich Francis.
   Het gezin telt negen overlevende kinderen. Een zus Maria Anna trouwt met een commies, deurwaarder uit Valkenswaard. In 1806-1812 betekent dit dat ook hij in feite in Franse overheidsdienst treedt.

   Een tweede zus trouwt met een hoedenmaker die emigreert naar Paramaribo, en haar met kinderen achterlaat in een hoedenwinkel in Eindhoven.Twee anders zussen blijven ongehuwd.Een broer blijft ongehuwd en wordt brouwer in het klooster van Tongeren.

   Een andere broer, Gerard, verblijft als kluizenaar in de stads-Kluis van de broeders van de H. Antonius van Padua. Een vorm van vrijwillige opsluiting die kan aanmoedigen tot gebed.
   Er wordt een onderzoek ingesteld met het doel een verklaring van geestelijk onvermogen op hem te vernieuwen.

   De commissie treft hem aan in de keuken, en hij vraagt onmiddellijk met belangstelling naar het wel en wee van de tegenwoordige leden van de rechtbank, in het bijzonder met de vraag of Jan van de Ven nog notaris was te Deursen. Ook andere leden van het hof hebben zijn persoonlijke belangstelling, zoals de mededeling dat advocaat Verhaag is overleden.
   Waarschijnlijk heeft hij met hen kennisgemaakt bij een vorige uitspraak van de rechtbank.
   Het blijkt dat hij zich beschouwt als confrater, advocaat in dienst van het arrondissement, met de titel van Mr. In feite is ook hij toevertrouwd aan de zorg van een Franse overheidsinstelling.

   De commissie stelt vast dat hij een zeer gezonde indruk maakt, wel gekleed is en goed geschoren. Maar meent desondanks dat het confinement niet veilig kan worden opgeheven. De Kluisdeur blijft gesloten.

   Met de overige familieleden gaat het al niet veel beter. Een broer Josef is ook hoedenmaker en evenals de jongste broer ongehuwd.
   Bij het overlijden van hun vader verklaart zijn weduwe voor de rechtbank onder ede dat zij geen goederen bezit en dat er derhalve niets te verdelen valt.

   Alles overziende geloof ik dat de keuze van Andreas voor de Franse Rom-Bom nog zo’n zo’n slechte niet was. Ik zou het een rationele beslissing willen noemen.

   met vriendelijk groet

   Ad W.M. Teulings
   In de serie ‘Hoor, Opa Leest Voor’

   Like

 3. beste Ad,

  Ik las jouw vraag over de Toelingshoeve. Als dit Moergestel bij Oisterwijk betreft kun je het beste contact opnemen met wim de bakker en/of frank scheffers. Beiden zijn nauw betrokken bij de heemkundekring ‘de kleine Meijerij”. Je kunt het adres van Wim op google vinden, heeft nl. een eigen site. maar misschien is dit je allemaal al bekend.
  gr.
  Jo van der Velden

  Like

 4. Geachte heer Teulings, beste Ad,

  Ik ben bezig met de stamboom van de familie Vrieselaar (NL), Vriezelaar (USA) en Frieslaar (Zuid Afrika). Al deze families zijn ”oorsponkelijk” te herleiden naar een boerderij Vreseler nabij Varsseveld waar reeds sedert 1150 Vreseler’s en later Vrieselers etc. worden genoemd. Omstreeks 1300 kom ik in Coesfeld in Duitsland, ongeveer 40 km verderop gelegen, ook een Johannes Vreseler / Vrieseler tegen, eveneens boer, ridder en rechter. Beide plekken waren ”vroeger” gebieden van de Heren van Loon.
  De familie Van Vriesele, die ten dele in jouw stamboom omstreeks 1250 / 1280 voorkomt heeft toevallig exact het gelijke familiewapen.

  Mijn vraag is of jij meer van de oorsprong van deze familie Van Vriesele hebt gevonden / gezien en waar ik daarvoor te rade moet; in welk archief of zo. De vader van Wouter van Vriesele was namelijk Jan van Vriesele en hij kwam van oorsprong waarschijnlijk uit Kontich in Belgie en hij ging later, begin 1300, meer richting Den Antwerp en hij heeft toen een onroerende zaak verworven die nu Vrieselhof heet.

  Bij voorbaat hartelijk dank voor een eventuele reactie.

  Met vriendelijke groeten,
  Andre Vrieselaar, Aalten
  info@roderlo.nl

  Like

  1. Dag Andre,
   Ik zal er naar gaan kijken maar ik kan er niet spoorslags op reageren. Net vandaag ben ik, na twee maanden versterving en onthouding, weer terug in de wereld. De KPN bracht mij eind augustus na een grote storing in een staat `onder vaste telefoon en zonder internet en had pas eergisteren de gelegenheid een monteur te sturen die telefoon en internet herstelde. Daarna hebik nog twee particuliere bedrijven nodig gehad om onze huiscomputers en ander speelgoed weer on speaking terms te krijgen, en de komende weken moet ik alle wachtwoorden en registratienummers zien terug te vinden. Daarna is er de rust om mij op inhoudelijke vraagstukken te richten.
   Zo, dit moest ik even kwijt. Leuke vraag overigens, daar niet van. Ik kom er op terug.

   met vriendelijke groet

   Ad

   Like

   1. Beste Ad,

    Hartelijk dank voor jouw snelle reactie!!
    Ik wens jou heeeeeeel veeeeel sterkte om alle techniek weer ´´up to date´´ te krijgen.

    In jouw stamboom heb jij veel familiewapens vermeld staan; het familiewapen van de familie Van Vriesele (omstreeks 1300) heeft drie gouden wassenaars (horens) op een rood doek / rode achtergrond. Dit wapen wordt ook vermeld in de Nieuwe Kerk in Delft tesamen met het wapen van onder andere de families Helmont en Brimeu; zulks via het boek Inscriptiones Van Buchel bladzijde 147.

    Met vriendelijke groeten,
    Andre Vrieselaar

    Like

   2. Beste Ad,
    Heb jij de afgelopen periode iets gelezen c.q. gezien dat enig licht op mijn vraag van oktober 2012 kan laten schijnen?
    Ik heb wel gelezen dat in 1200 / 1300 een dochter van de hertog van Gelre met de zoon van de hertog van Antwerpen e.o. is gehuwd. Tevens zijn er destijds veel overstromingen van de Schelde en andere rivieren geweest. Misschien is het mogelijk dat toen een aantal landheren / hereboeren naar de hoger gelegen gebieden in Gelre zijn vertrokken?
    Hartelijk dank alvast voor jouw reactie.
    Met vriendelijke groeten,
    Andre Vrieselaar

    Like

 5. Beste Ad,

  Ik zit met een genealogisch probleempje. Jij geeft als vrouw van Joris Daniel Joris Pullen Hildegond Gijsbert Godfried van Herfft. Ooit heb ik van Hans van de Griendt een kwartierstaat Pullens gekregen en daarin geeft hij als vader van Hildegond een zekere Ghijsbert Goyarts de Hostere overleden te Drunen voor 1544. Wie heeft er nu gelijk? Persoonlijk hoop ik dat jij dat hebt omdat een meisje van Herfft toegang geeft tot veel kwartieren. Nu is mijn vraag op welke bron(nen) jij je baseert voor de keuze van Herfft.

  Met vriendelijke groet

  Jo van der velden

  Like

  1. Dag Jo,
   Ik heb geen idee, ik ben er ooit mee bezig geweest, maar in mijn aantekeningen vind ik dat niet zo snel terug. De naam de Hostere is mij onbekend, en googelen brengt mij niet verder. Het zou een verwijzing naar het buurtschap de Hostert kunnen zijn maar dat ligt niet bij Nieuwkuijk en Drunen. Bij Hildegond van Herfft heb ik nog staan (alias) van Bokhoven, en dat verwijst dan naar haar moeder, Elisabeth dv Gerard van Bokhoven. Elisabeth, een dochter van Joris Pullen en Hildegond is zelf weer met een schout van Drunen getrouwd, zoals vader Gijsbert van Herfft ook schout is van Drunen. Dat ziet er uit als een erfschoutschap, en omdat Gijsbert alleen maar (4) dochters heeft ligt het vooe de hand dat dit leen via een dochter bij een schoonzoon terechtkomt. Bij de Pullens komen ook de nodige schouten voor. De schout is ind die tijd van voortdurende machtswisseling tussen Spaanse en Calvinistische partijen een riskant beroep en er wordt dan ook veel getrouwd tussen schoutendochters en schoutenzonen. Sociaal gezien klopt mijn plaatje dus wel, maar de bronnen moeten definitief uitsluitsel geven. Het kan best zijn dat ik het destijds als werkhypothese heb laten staan, in de verwachting dat ik vanzelf, op een regenachtige dag, tegen het antwoord aan zou lopen. Op zich moet dit allemaal, weliswaar met enige volharding, gemakkelijk uit te zoeken zijn, maar ik ben nu met wat andere zaken gepreoccupeerd. Houd me op de hoogte als je meer wetenswaardigheden tegenkomt.

   Ad

   Like

 6. Beste Ad Teulings,

  Via google heb ik een genealogie Van Gemert gevonden die begint bij Christiaan Hessel van Gemert. Mijn moeder (Helena van Gemert) stamt daar direct van af. Er bestaat reeds een genealogie Van Gemert die samengesteld is door drs. Harrie van Bommel (uit Wychen) en ene heer Coppens; deze genealogie sluit mooi op de uwe aan.
  Ik zou graag van u willen weten wat de bronnen zijn van uw genealogie Van Gemert. Het is zeer goed mogelijk dat de door u genoemde familie Van Gemert afstamt van de familie De Rover uit Gemert. Deze familie De Rover vestigt zich te Heusden en nam daar de naam Van Gemert aan. Wat me opgevallen is in uw genealogie dat er connecties bestaan met Heusden. De familie De Rover is geparenteerd aan de adellijke familie Van Gemert, Heren van Gemert. Mijn vermoedens op genealogisch gebied zijn al eerder uit gekomen. Ook in ‘s-Hertogenbosch heeft een adellijke familie Van Gemert bestaan, die deze achternaam via vrouwelijke lijn heeft geërfd. Het gaat hier om jonkvrouwe Beel van Gemert, hoogstwaarschijnlijk een dochter van ene Emont van Gemert uit Gemert en haar partner Jan Elias, een schatrijke gewantsnijder te ‘s-Hertogenbosch; zonen uit dit huwelijk noemden zich echter niet naar de vader, maar namen de naam van de moeder aan, Van Gemert dus. Deze zonen hadden behoorlijk wat nakomelingen en het is ook zeer goed mogelijk dat de door u genoemde familie Van Gemert ook van deze lieden kan afstammen.

  vriendelijke groet,
  Maurice Siegers

  Like

  1. Dag Maurice,
   Ik ben sinds een maandje op zo begonnen met de primaire bronnen toe te voegen aan mijn Teulings stamboom op geneanet. Heb geduld dan verschijnt ook op jouw vraag een antwoord.
   beste groet
   Ad Teulings

   Like

 7. Beste Ad, een van mijn zwagers heet Wim Teurlings geboren te Boxtel. Vandaar mijn interesse in de Teulings stamboom.

  met vr. groet

  Jo van der Velden

  Like

  1. Dag Jo,
   Ik heb de gegevens van Wim’s ouders en grootouders nodig om hem in te kunnen passen, en je (of hem) zo ook een toegang te verschaffen tot de website

   Like

 8. Hallo Ad,

  met interesse heb ik vernomen dat je inmiddels een flinke stamboom van de familie Teulings hebt. Graag zou ik toegang krijgen tot de beloten stamboom. Onze tak van de familie is niet bepaald close te noemen, maar ik wil wel graag wat meer te weten komen over de familie.

  met vriendelijke groet
  Dylan Teulings
  te Wageningen

  Like

  1. Dag Dylan,
   Ik zou niet weten wie je bent,noch je vader of grootvader;zonder die gegevens (met data en huwelijken) kom ik niet veel verder!

   Like

  2. Dag Dylan,
   Ik heb de gegevens van je ouders en grootouders nodig om je in te kunnen passen en daarmee ook een toegang te geven tot de website.
   Ad

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.